Fundusze Europejskie Program RegionalnyBarwy RPDolny ŚląskUE flaga

Nabór uzupełniający do drugiej grupy projektów od 24.09.2018

W związku z z tym, że w drugiej grupie projektów pozostały jeszcze dwa miejsca pozostało jeszcze jedno miejsce (edycja: 20.09.2018), Gmina Trzebnica od dnia 24.09.2018 (poniedziałek) aż do odwołania lub wyczerpania się dostępnej puli grantów (dwa miejsca jedno miejsce) organizuje nabór dodatkowy. Nabór dodatkowy prowadzony będzie na zasadach analogicznych do poprzedniego etapu, tzn. liczyć się będzie kolejność zgłoszeń na biurze podawczym.

Jak złożyć Wniosek w tym dodatkowym naborze ?

Wniosek składa się analogicznie, tak jak w pierwszym naborze, poprzez wygenerowanie Wniosku o Grant oraz złożenie go wraz z załącznikami na biurze podawczym. Różnica polega na tym, że nie jest on analizowany przez Doradcę Energetycznego i to co wpisze się w Zgłoszeniu jest automatycznie drukowane we Wniosku.

Już raz składałem/am Wniosek, czy muszę wszystko jeszcze raz drukować ?

Niestety tak, każdy wniosek wraz z załącznikami jest traktowany jako nierozłączna całość. Musimy respektować formalizmy postępowań administracyjnych.

Dopiero dowiedziałem/am się o naborze i nie brałem/am w pierwszym etapie - czy mogę teraz wziąć udział ?

Tak, w takim przypadku, należy najpierw zapoznać się z regulaminem oraz prezentacją o projekcie, następnie założyć konto i wysłać zgłoszenie elektroniczne a następnie wygenerować Wniosek.

Na Wniosku drukuje mi się sama instalacja PV bez pompy ciepła, a w tym naborze ma być z pompą, jak to zmienić ?

należy przejść do edycji karty projektu oraz na dole strony w sekcji "Wnioskowany Zestaw" wpisać zaktualizowane wartości.

Składanie Wniosków

Wniosek wraz z pozostałymi załącznikami, powinien zostać wydrukowany, podpisany i złożony na Biurze podawczym w Urzędzie Miasta, w dniach od 24.10.2018.